Web

Šta je Web?
WEB – World Wide Web je skup dokumenata u elektronskom obliku koji su povezani jedni sa drugima slično kao što je jedan dio paukove mreže povezan sa ostalim djelovima.
[World Wide Web]
Ti dokumenti su smješteni na kompjuterima koji se zovu serveri a nalaze se na raznim mjestima širom svjeta.
Danas skoro da nema novina koje nemaju svoju Web stranicu ( portal ), a veliki dio poslovanja se obavlja takoðe putem Interneta – elektronsko poslovanje.

 

Web se sastoji od?
[World Wide Web Infrastructure]
Vašeg kompjutera
Programa za prikazivanje Web stranica (browser – pretraživač)
Veze sa Internet provider (Internet service provider=ISP)
Servera koji prikazuje podatke
Rutera (router) i switch-evi koji upravljaju protokolom podataka.

 

Kako Web radi?
Web stranice su smještene na web serverima širom svjeta.
[World Wide Web Infrastructure]
Upisivanjem URL-a (Uniform Resource Locator) web stranice u vaš web browser ili klikom na link šalje se zahtjev serveru koji prikazuje tu web stranicu.

Server šalje web stranicu na vaš kompjuter, a vaš web browser (google chrome, mozilla firefox, safari, internet explorer,..) vam je prikazuje na Vašem ekranu.

 

Web stranice
Web stranice (kao ova koju gledate) su elektronski dokumenti koji su pisani u kompjuterskom jeziku koji se zove HTML (Hypertext Markup Language).
[Web Page]
Web stranice mogu sadržavati tekst, slike, video clip, animacije, zvuk a mogu i da budu interaktivne (dinamičke) u smislu da na njima možete unositi sadržaj i ostavite svoje podatke.
Svaka stranica ima “domenu” adresu koja se zove URL (Uniform Resource Locator), koja odreðuje njenu lokaciju na serveru.
Web stranica obično sadrži hiperlinkove na druge web stranice. Hiperlinkovi su tekst ili slike koje vode do URL-ova drugih web stranica.
Web stranica (website) je jedna ili više web stranica posvećene jednoj istoj tematici, na primer jednoj osobi, poslu, organizaciji, udruzi ili temi kao što je sport, ….
[Website structure]
Prva strana se zove home page, koja ustvari predstavlja sveukupni sadržaj Vaše cjelokupne web stranice.
Sa prve strane klikom na hiperlinkove pristupate ostalim web stranicama.

 

Kako hiperlinkovi rade

Tekstualni ili grafički hiprelinkovi kriju u sebi neki URL.
Klikom na hiperlink mi ustvari zadajemo URL našem browseru (google chrome, mozilla firefox, safari, internet explorer,..).

 

Hyperlinks Image Map
Klikom na različite djelove linkanog grafika-slike, koji se naziva slikovna mapa, zadajemo različite URL-ove, odnosno otvaramo različite web stranice polazeći sa iste strane.Hiperlinkovi takoðer mogu da nas odvedu do mulitmedijanih sadržaja aplikacija i stlično.