Digitalni marketing

Digitalni Marketing

Pomažemo firmama da se kroz kreativno osmišljen i sproveden nastup na digitalnim kanalima približe ciljnoj grupi i otpočnu dvosmjernu komunikaciju

Digitalni marketing sa fokusom na rezultate

Vrijeme kada je široko targetirana jednosmjerna komunikacija brendovima “vršila posao” je davno prošlo, čak i za robu široke potrošnje. Danas imamo mnogobrojne mogućnosti za komunikaciju u realnom vremenu, a kupci su voljni da ostvaruju interakcije sa brendovima na osobnom nivou, mnogo češće i posredstvom mnogo više kanala nego ikada ranije. Brendovi imaju priliku da uđu mnogo dublje u živote svojih kupaca i ostvaruju interakcije sa njima gdje god, kad god i u kom god obliku kupci to žele.

Kako bi se kupci motivirali da preduzmu određene akcije i uključe se u dvosmernu komunikaciju, digitalni engagement se posmatra kao strategija dobrovoljne, iskrene i multi-kanalne komunikacije. Iako su kupci već uveliko prihvatili i usvojili ovakav način komunikacije sa brendovima, čini se da mnogi brendovi i dalje nedovoljno koriste mogućnost dvosmerne komunikacije sa njihovom ciljnom grupom. Tu nastupaju naš team u digitalnom marketingu.

Naše iskustvo je proisteklo iz mnogobrojnih interakcija sa nekim od vodećih svjetskih brendova iz najrazličitijih industrija, što nam omogućava da razvijemo i sprovedemo strategije digitalnog marketinga za brendove i kompanije svih veličina. Naš dokazani integrirani marketinški pristup nam omogućava da pružimo klijentima vođenje i podršku u svim fazama procesa, od inicijalnog predstavljanja brenda do uspostavljanja dugotrajne posvećenosti potrošača.

Naši kljenti imaju mogućnost da se opredjele za neke od digitalnih kanala komunikacije, odnosno da naprave kombinaciju istih za što efikasniji i uspešniji digitalni marketing.

 

Digital-Marketing_banner

Digitalni marketing se radi putem socialnih mreža, članaka, tražilica i bannera, kao što su jedni od najpoznatijih:

Google

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Midas ( hrvatski proizvod )