Marketing

Marketing predstavlja niz aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmjeravanja proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču (korisniku, kupcu, klijentu).

Marketing se može predstaviti kroz proces od četiri koraka, koji počinje analizom i definicijom potencijalnih korisnika ili kupaca. Poslije prve faze marketinškog procesa sljedi proces skretanja pažnje (en: Attention, Awareness) korisnika koji su spremni na kupovinu, iz ciljane populacije. U trećoj fazi sistemski se utječe na potencijalne korisnike da se zainteresiraju (en: Interest) i prihvate (želja – en: Desire) postojeće koncepte ili ponude, koje su kreirane na osnovu marketinških aktivnosti organizacije. Konačno, uspjeh prethodne tri faze trebalo bi da dovede do prelaska potencijalnih kupaca u “prave” kupce (en: actual buyers) putem aktivnosti koje se sprovode da bi potencijalni korisnici obavili željenu akciju (en: desired action) – kupovina, poziv, skidanje dokumenata (en: download), pretplata, članstvo, prodaja, itd.

Marketing djelimo na digitalni i print